Kích hoạt sản phẩm

Chúc mừng bạn đã bắt đầu bước vào hành trình chinh phục tiếng Anh cùng X3English.

Để kích hoạt khóa học, nhận tài khoản đăng nhập hệ thống học tiếng Anh trực tuyến X3English cũng như nhận hỗ trợ từ trợ giảng hàng tuần, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:

  • Mã kích hoạt có định dạng: XX - XXX - XXXX.