Chúc mừng bạn đã bắt đầu bước vào hành trình chinh phục tiếng Anh cùng X3English.

Để kích hoạt khóa học, nhận tài khoản đăng nhập hệ thống học tiếng Anh trực tuyến X3English cũng như nhận hỗ trợ từ trợ giảng hàng tuần, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:

Bạn nên sử dụng EMAIL CÁ NHÂN để kích hoạt khoá học này để nhận những tài liệu thú vị và thông tin ưu đãi hữu ích từ chúng tôi.
Mã số kích hoạt được in trên trang bìa lót của giáo trình Eng Breaking. Mã số kích hoạt được in trên trang bìa lót của giáo trình Eng Breaking. Mã số kích hoạt bao gồm cả dấu gạch ngang ( - ).