Chúc mừng bạn đã bắt đầu bước vào hành trình chinh phục tiếng Anh cùng X3English.

Đầu tiên, hãy xem hết video này để có thể nắm rõ cách kích hoạt và đăng nhập tài khoản học Online của X3English

Để kích hoạt tài khoản học, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:

Bạn nên sử dụng EMAIL CÁ NHÂN để kích hoạt khoá học này để nhận những tài liệu thú vị và thông tin ưu đãi hữu ích từ chúng tôi.
Với các sản phẩm Eng Breaking và Ulti Pronun, mã số kích hoạt được in trên trang bìa lót của giáo trình. Mã số kích hoạt bao gồm cả dấu gạch ngang ( - ).