Chúc mừng bạn đã bắt đầu bước vào hành trình chinh phục tiếng Anh cùng X3English.

Để kích hoạt khóa học, nhận tài khoản đăng nhập hệ thống học tiếng Anh trực tuyến X3English cũng như nhận hỗ trợ từ trợ giảng hàng tuần, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây:

Bạn nên sử dụng Gmail kích hoạt khoá học này để chúng tôi có thể gửi email chăm sóc thuận tiện nhất
Mã số kích hoạt được in trên trang bìa lót của giáo trình Eng Breaking.